HTML đang xây dựng

Loading...

Tổng tiền:

Giỏ hàng

Trang chủ

Loading...

CNC hiện có 23 nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp trong quản lý & vận hành.

  • Smart & Lean trong bộ máy quản lý COLDNCOOL. Chúng tôi áp dụng công nghệ quản trị thông tin & dữ liệu để mang lại tính chính xác, kịp thời, kiểm tra, truy xuất khi cần thiết. Bên cạnh đó COLDNCOOL  còn áp dụng hệ thống quản lý tinh gọn để tạo hiệu quả trong quản lý lãng phí. Điều này giúp cho chúng tôi mang lại chất lượng trong sản phẩm & dịch vụ; cạnh tranh trong giá thành hợp lí.
  • Đào tạo:COLDNCOOL quan niệm rằng con người là nguồn vốn quý giá của doanh nghiệp. Nguồn vốn tạo được sự thành công cho chúng tôi thông qua đào tạo liên tục. Chúng tôi có nhiều chương trình đào tạo nội bộ & đào tạo bên ngoài liên tục để tiêu chuẩn hóa công việc cũng như nâng cao giá trị của nguồn vốn này. Đây là sự khác biệt của nhân lực COLDNCOOL.
  • Network: Chúng tôi có chi nhánh dịch vụ tại Hà nội 2017; Cần Thơ & Đà nẵng 2018, …